ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ของใช้ในรถ ของแต่งสวน ให้ความสะดวกสะบาย ให้ชีวิตที่ง่ายขึ้น

 

 

  

 
 
เงื่อนไข/วิธีสั่งซื้อ

วิธีสั่งซื้อ

    **หากท่านไม่ได้รับสินค้า ต้องติดต่อกลับภายใน 1 เดือนหากเลยจากนั้นร้านไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (ร้านจะเก็บเอกสารไว้ เดือนเท่านั้น)    
             1. ระบบตะกร้า หรือ
            

             2. download  ใบสั่งซื้อ แล้ว fax (02-9595198 auto 24 ชม.) หรือ email มาที่ shopandsmart@gmail.com

               
 วิธีสั่งซื้อระบบตะกร้า
 
 

1. ลงทะเบียนสมาชิก โดยใช้ email address ในการลงทะเบียน หากท่านยังไม่มี email click ที่นี่ เพื่อสร้างบัญชี email address
 
 

2. คลิกปุ่มสั่งซื้อ กรณีสินค้าหมด(สังเกต ป้าย Soldout ) จะไม่มีปุ่มสั่งซื้อ ไม่สามารถคลิกสั่งซื้อได้
 
 

3. คลิกปุ่ม continue shopping เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือคลิกปุ่ม check out เมื่อต้องการจบการสั่งซื้อ
 
 

4. คลิกวิธีจัดส่งสินค้า (ค่าจัดส่งตามจำนวนชิ้นที่ซื้อ คลิกดูค่าจัดส่ง) หากไม่คลิกค่าส่ง ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ ท่านอาจต้องเสีย

   

    ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็น

 

  **ค่าจัดส่ง 0 บาท เฉพาะสินค้าที่ทางร้านระบุ promotion จัดส่งฟรี  หรือลูกค้าต่างประเทศที่ต้อง check ค่าจัดส่งเป็นกรณีพิเศษ**

    

     การจัดส่ง : อาทิตย์ละ 2 ครั้ง : ทุกวันจันทร์และพฤหัส แจ้งชำระเงินก่อนการจัดส่ง 1 วันและต้องไม่เกินกำหนดเวลาที่แจ้งให้ชำระเงิน 
 
 

5. ใส่ระหัสตัวเลขตามภาพ แล้วคลิกยืนยันการสั่งซื้อ  จะมีข้อความตอบรับอัตโนมัติข้อความว่า "ทางเราได้รับข้อมูลการสั่งซื้อของท่านเรียบร้อย

   

    แล้ว..."  แสดงว่าร้านได้รับทราบการสั่งซื้อของท่านแล้ว (และระบบจะส่ง email การสั่งซื้อนี้ไปยังท่านด้วย ยังไม่ใช่การแจ้งชำระเงิน)

   

    หากไม่มีข้อความและ email ดังกล่าว แสดงว่าการสั่งซื้อยังไม่สำเร็จค่ะ
 
 

6. รอทางร้านเช็คสต็อค จะแจ้งกลับภายใน 24 ชม. (ทาง email และ SMS) ให้ชำระเงิน ข้อความว่า "กรุณาชำระเงินภายในวันที่..." 

  

    (ร้านจะเก็บสินค้าไว้ให้ 2 วัน) จึงทำการชำระเงิน หากท่านชำระเงินก่อนการแจ้งให้ชำระเงินหรือมีเหตุเข้าใจผิด ทำให้มีการโอนเงินคืนและไม่

   

    ใช่ความผิดของร้าน ร้านจะหักค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมธนาคารจากยอดเงิน 50 บาท/ครั้ง

  

    หากเลยกำหนดชำระเงิน ระบบจะยกเลิกการสั่งซื้ออัตโนมัติ โดยจะมีข้อความแจ้งยกเลิกทาง email และ SMS
 
 

7. ชำระเงินพร้อม แจ้งการชำระเงิน ( menu bar แจ้งชำระเงิน หรือ fax สลิปโอนเงินมาที่ 02-9595198 (auto 24ชม.) หรือ

   

    ส่งemail : shopandsmart@gmail.com ( ขออภัยไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์หรือ SMS ค่ะ ) 

    

    ทางร้านยืนยันกลับภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งกำหนดวันส่งมอบให้ทราบ (ส่งสินค้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสโดยชำระเงินก่อนการจัดส่ง 1 วัน

   

    แต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาให้ชำระเงิน)
 
 

8. เมื่อสินค้าจัดส่งให้แล้ว ทางร้านจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    ***หากท่านไม่ได้รับสินค้า ต้องติดต่อกลับภายใน 1 เดือนหากเลยจากนั้นร้านไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (ร้านจะเก็บเอกสาร          ไว้ 1 เดือนเท่านั้น)
                 

           ***การติดต่อกลับในทุกขั้นตอน ทางร้านจะแจ้งทาง SMS พร้อมทั้ง email ทั้งสองช่องทาง ภายใน 24 ชม.  *** 
  

 ทางร้านเช็คและตอบข้อความตลอดเวลาทุกวัน หากไม่ได้การตอบกลับภายใน 24 ชม. แสดงว่ามีข้อผิดพลาด กรุณาโทรตามค่ะ


                                                                    

                                             ติดต่อสอบถาม : คุณใหม่ 081-8305592 (9.00-22.00น.)

                                                  Email/MSN: shopandsmart@gmail.com